wtorek, 28 lutego 2012

Kościół św. Karola Boromeusza

ul. Chłodna z kościołem Karola Boromeusza
neorenesansowa fasada kościoła
Kościół św. Karola Boromeusza – neorenesansowy kościół położony przy ul. Chłodnej 21. Świątynia jest kościołem parafii św. Andrzeja. Neorenesansowy projekt świątyni przygotował Henryk Marconi.
Historia:
- Początek budowy w 1841 roku w związku ze wzrostem liczebności parafii na placu pod Lwowem, w miejscu wcześniejszego targowiska, budowę zakończono w 1849 roku.
- Fundatorka Klementyna z Sanguszków Małachowska, po jej śmierci rząd i wierni
- W konstrukcji i wystroju świątyni po raz pierwszy w Królestwie Polskim użyto odlewów żeliwnych.
- Wnętrze kościoła wzorowane na rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore, jest zbudowany na planie krzyża łacińskiego, jest neorenesansowy, trójnawowy, bazylikowy o płaskim sklepieniu dźwiganym przez korynckie kolumny, z prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. Ponad środkową nawą założono strop kasetonowy z kolorowymi rozetkami. Liczne są elementy z lanego żeliwa.

- Fasadę zwieńczono dwiema wieżami poprzedzonymi wspartym na kolumnach trójarkadowym przedsionkiem. Widnieją na nim rzeźby apostołów – św. Piotra i św. Pawła, a w tympanonie widnieje św. Karol Boromeusz udzielający komunii świętej mieszkańcom Mediolanu w czasie moru– płaskorzeźba wykonana została przez Pawła Malińskiego. Przy głównym wejściu, po bokach schodów ustawione są rzeźby przedstawiające Ojców Kościoła – św. Augustyna, św. Ambrożego, św. Grzegorza i św. Hieronima dłuta Ludwika Kaufmanna oraz Pawła Malińskiego.

- W prezbiterium, obok nowego ołtarza głównego wisi natomiast obraz św. Andrzeja rozpiętego na krzyżu, dzieło Michaela Willmana z XVIII wieku.
- Kościół nie był zniszczony podczas okupacji, dopiero 15 stycznia 1945 r. Niemcy wysadzili transept i prezbiterium świątyni. Częściowo zniszczony kościół przetrwał w swojej zasadniczej bryle. Całość prac zakończono w 1967 roku.
- Na zewnątrz kościoła, w bocznych elewacjach, umieszczone są figury świętych i błogosławionych – patronów Polski.
- Miejski żart głosi, że jest to jeden z najmniejszych kościołów Warszawy, bo wszyscy święci muszą stać na zewnątrz.
- Przed kościołem stoi figura Matki Bożej Łaskawej odlana w brązie według projektu Andrzeja Pruszyńskiego w 1889 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz