poniedziałek, 20 lutego 2012

Most Gdański - historia

Most przy Cytadeli został wzniesiony ze względu na konieczność przeprowadzenia linii kolejowej przez Wisłę. Przeprawę zdecydowano się wybudować na północ od miasta, w pobliżu Cytadeli.  Most, zaprojektowany przez Tadeusza Chrzanowskiego, był dwupoziomowy: górnym poziomem odbywał się ruch kolejowy, a dolnym – kołowy i pieszy. Odbiór mostu nastąpił 19 grudnia 1875 r.
Przeprawa była nazywana po prostu Drugim Mostem (pierwszy to most Kierbedzia). Oficjalnie dziś używa się nazwy most przy Cytadeli lub most Kolejowy. Wkrótce most przy Cytadeli okazał się niewystarczający, głównie ze względu na posiadanie tylko jednego toru. Zdecydowano się wznieść kolejny most, 32 m na północ od istniejącego. Nowa przeprawa, zaprojektowana przez Aleksandra Pstrokońskiego miała dwa tory i została otwarta w 1908 roku. Była potocznie nazywana Drugim Mostem Kolejowym lub Czwartym Mostem. Starszy most przeznaczono wyłącznie dla ruchu kołowo-pieszego. Oba mosty zostały wysadzone przez wycofujących się Rosjan 5 sierpnia 1915 roku. Drugi Most odbudowano jeszcze w czasie I wojny światowej, Czwarty Most odbudowano w czasie wojny lub po jej zakończeniu. W 1920 most przebudowano na drogowy wojskowy.
Mosty ponownie zostały wysadzone 13 września 1944 roku przez Niemców wycofujących się z Pragi. Po II wojnie światowej na filarach mostu przy Cytadeli stanął most Gdański.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz