środa, 1 lutego 2012

Miejsce stracenia Romualda Traugutta

krzyż i głaz pamiątkowy w miejscu straceniaTraugutta
głaz upamiętniający
Romuald Traugutt dyktator powstawia styczniowego został skazany na śmierć przez powieszenie. Egzekucja odbyła się 5 sierpnia 1864 roku obok Fortu Legionów (obecnie Park Traugutta) o 10 rano. Wraz z nim stracono 4 innych powstańców. Pierwszy krzyż i istniejący do dziś pamiątkowy głaz ustawiono tutaj już w 1916 r. Cztery lata później - o czym informuje napis na drugim kamieniu - pochowano tu pięć znalezionych w pobliżu czaszek. Dzisiejszy wygląd miejsce to zawdzięcza warszawskim rzemieślnikom z Cechu Krawców i Rzemiosł Włókienniczych, którzy w 1971 r. sfinansowali budowę murków i schodów. Ostatnim gestem przed śmiercią było ucałowanie krzyża podczas gdy zebrany trzydziestotysięczny tłum śpiewał pieśń Święty Boże.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz