poniedziałek, 19 grudnia 2011

ŚCIANA PAMIĘCI NARODOWEJ „BÓG I OJCZYZNA”

epitafia na ścianie kościoła
W okresie komunizmu kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki stał się ostoją historycznej prawdy, którą ówczesny system totalitarny zatajał. Tablice umieszczane w świątyni i na jej zewnętrznych murach ujawniały celowo ukrywane przez władze zbrodnie, jakich dopuszczał się w czasie II wojny światowej na Polakach Związek Radziecki oraz Niemcy. Kamienne płyty epitafijne zachowujące pamięć o tych, którzy walczyli o wolną Polskę lub zapłacili życiem za swoją polską narodowość, były wówczas jednym z nielicznych publicznie dostępnych i istniejących źródeł prawdziwej historii Polski czasów II wojny światowej.
Ks. prałat Teofil Bogucki przeniósł wszystkie tablice, jakie znajdowały się w różnych miejscach, na zewnętrznych murach kościoła, na jego wschodnią ścianę, od strony ulicy Felińskiego, tworząc w ten sposób ścianę pamięci narodowej – Ścianę Poległych. W górnej części ściany widnieje duży napis: „BÓG I OJCZYZNA”, pod którym umieszczono dedykację: „Wszystkim śp. poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej i Powstania Warszawskiego hołd składają żywi”. Wartę przed ścianą pamięci narodowej pełni dwójka dzieci w hełmach. Jest to rzeźba poświęcona „Najmłodszym żołnierzom Powstania Warszawskiego 1944”, będąca kopią pomnika wykonanego przez powstańczą sanitariuszkę i artystkę rzeźbiarkę Jadwigę Załuską.

1 komentarz: