środa, 14 grudnia 2011

Wnętrze żoliborskiej świątyni

widok na nawę główną
Świątynia żoliborska jest trzynawowa, z dwiema dużymi kaplicami, Matki Bożej i Serca Pana Jezusa. Nawę główną wyznaczają dwa rzędy kolumn. Architektura wnętrza nawiązuje do tradycji romańskich i wczesnochrześcijańskich bazylik, stąd obejście wokółprezbiterium, empory (dzięki nim nawy boczne są dwupoziomowe) i baldachim nad ołtarzem.

Nad ołtarzem zawieszono XVII-wieczny prosty, czarny krzyż z pasyjką z kości słoniowej pochodzący z Francji. Martyrologiczną wymowę prezbiterium podkreślają dwa XVII-wieczne obrazy barokowego malarza ze Śląska Michaela Leopolda Willmana (1630 – 1707) przedstawiające męczeńską śmierć Apostołów: Św. Pawła (po prawej stronie) i Św. Piotra (po lewej stronie).

Dopełnieniem patriotycznego wystroju prezbiterium są witraże zaprojektowane przez Zbigniewa Jezierskiego, przywołujące najważniejsze wydarzenia historii Polski – od chrztu Polski do wyboru Jana Pawła II. Historyczno-religijny wystrój uzupełniajązawieszone na obu balkonach nawy głównej sztandary, m. in.: powstania listopadowego, powstania warszawskiego, powstania kościuszkowskiego, unii Polski z Litwą, powstania legionów, „1863 – 1985 Wolność, Niepodległość,Całość, Solidarność”.

Za prezbiterium, z inicjatywy ks. prałata Teofila Boguckiego, umieszczona została stała wystawa poświęcona pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która ukazuje całe Jego życie, posługę i męczeńską śmierć.

W lewej nawie wielu znajduje się obraz Matki Bożej zwaną Żoliborskiej, której wizerunek jest wierną kopią Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Naprzeciwko, w prawej nawie znajduje się kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przed wejściem do niej wmurowana została niewielka tablica poświęcona „Sacrum Millenium Poloniae 966 – 1966”. W marmurowym ołtarzu, który 23 czerwca 1966 r. konsekrował kard. Stefan Wyszyński rozpoczynając właśnie w żoliborskim kościele obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, umieszczono współczesny, dwudziestowieczny obraz Serca Pana Jezusa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz